Helppoja haastatteluvihjeitä perhe / sukutapahtumiin

Perhettä/sukua koskevien kertomusten keräämiseen on monia mahdolisuuksia. Haastattelujen äänittäminen/muistiin merkitseminen – tapahtuipa se videolaitteella, äänitallentimella tai kynää ja paperia käyttäen – on yleinen tapa koota kertomuksia. Käyttäkää älypuhelinta tai muuta digitaalista laitetta tai tallenninta haastatellessanne, ja jakakaa haastattelu sitten perheen/suvun muitten jäsenten kuunneltavaksi.

Yksi tapa perheen/suvun kertomusten tallentamiseksi on aloittaa blogi, johon perheen/suvun jäsenet voivat kirjoittaa henkilökohtaisia muistojaan. Toinen tapa on lähettää perheen/suvun jäsenille yksi kysymys viikossa. Heidän vastatessaan niihin kysymyksiin, tuloksena on se, että vastaukset päätyvät yhteen ja samaan paikkaan tallennettaviksi. Huolehtikaa siitä, että te aina teette varmuuskopion kaikesta.

 

Etsikää mahdollisuuksia

Kun olette tehneet päätöksen kerätä perheen ja suvun muistoja ja kertomuksia, te alatte huomata erilaisia mahdollisuuksia sen toteuttamiseen. Se saattaa olla keittiössä, jossa isoäiti leipoo kuuluisia sämpylöitään; se saattaa olla joulukuusen koristelemiseen isän kanssa liittyvät perheen traditioissa; tai viime hetken matkassa ruokakauppaan hakemaan jokin ruoanlaittoon tarvittava aines tai matkalla hautausmaalle kynttilälyhdyn viemiseksi isovanhemman haudalle – ja kaikissa näissä tilanteissa on oivia tilaisuuksia kysyä perheen/suvun jäseniltä, mikä tekee joulunajasta merkittävän ajan juuri heille.

Esittäkää oikeita kysymyksiä

Perheen/suvun jäsenet saa puhumaan kokemuksistaan, jos heille esittää oikeita kysymyksiä. Yksinkertaiset, avoimet kysymykset, jotka palauttavat muistoja mieleen, voivat auttaa ihmistä muistamaan menneitä tapahtumia. Aloittakaa yksinkertaisilla kysymyksillä ja siirtykää sitten kohti syvällisempiä sielua ravistelevia kysymyksiä. Voitte aloittaa kysymällä, mikä on haastateltavanne rakkain jouluperinne, heidän ensimmäinen muistikuvansa joulusta, jokin koominen tapahtuma jne.

Ottakaa lapset mukaan

Jos käytössänne on älypuhelin tai videokamera, pienet lapsetkin voivat osallistua tähän toimintaan. Miltei aina ihmiset tuntevat olevansa vapaampia ja avoimempia, jos lapsi juttelee heidän kanssaan. Lasten mukaan saaminen ei pelkästään ole vapauttavampi ja haastattelun virallisuuden tunnetta vähentävä tapahtuma; se kertoo samalla myös lapsille siitä, kuinka tärkeitä perheen/suvun kokoontumiset ja perinteet ovat, ja antaa heille kokemuksia, joita he voivat myöhemmin elämässään käyttää hyväkseen kasvattaessaan suvun kertomuksista muodostuvaa aarteistoa.

Haastattelut

Haastattelu on kelpo tapa koota kertomuksia, todistuksia, ajatuksia ja muistoja, ennen kuin ne vaipuvat unholaan ja menetetään. Seuraavassa vihjeitä ensimmäiseen haastattelutilanteeseen:

1. Päättäkää siitä, ketä aiotte haastatella. Älkää rajoittuko lähellä oleviin ihmisiin. Käyttäkää teknologiaa (esim. Skypeä) puhuaksenne kenen kanssa tahansa ympäri maapallon.

2. Aina kun mahdollista, sopikaa haastattelusta etukäteen, mutta olkaa myös valmiita perhe/sukujuhlien varalta. Valitkaa aika ja paikka, niin etteivät mahdolliset taustaäänet pääse häiritsemään äänitystilannetta. Kasvotusten hoidetut haastattelut ovat tehokkaimpia, mutta myös puhelimessa tai netissä toteutetut haastattelut ovat vaihtoehtoja.

3. Laatikaa joukko kysymyksiä – yleisiä tai yksityiskohtaisia. Yleiset kysymykset autavat haastateltavaa puhumaan siitä, mikä hänestä on tärkeätä. Esim., “Mikä on varhaisin muistosi?” tai “Millainen kotipaikkasi oli?” Yksityiskohtaiset kysymykset auttavat saamaan tarvitsemianne tietoja. Esim., “Minä vuonna synnyit?” tai “Minkä nimisiä vanhempasi olivat?” Keksikää perhe/sukuhistoriaa selvittäviä kysymyksiä.

4. Ottakaa mukaan tarpeeksi paristoja tai latauskaapeli tallennintanne varten, paperia ja kynä/kyniä muistiinpanojen tekemiseksi, luettelo kysymyksistä ja muuta aineistoa kuten esim. perheen sukutaulu tai valokuvia.

5. Tarkkailkaa väsymyksen merkkejä. Pitäkää taukoja ja juokaa vaikkapa vettä virkistyäksenne.

6. Älkää pitäkö yli tunnin kestäviä haastatteluja. Haastateltavanne puhuessa merkitkää muistiin kaikki se, mitä ette ymmärrä, ja sitten käyttäkää tovi esittääksenne selventäviä kysymyksiä (esim. ihmisten tai paikkakuntien nimistä), jotka liittyvät haastatteluun. Jos puhuttavaa riittää, harkitkaa jatkohaastattelusta sopimista.

7. Välittömästi haastattelun jälkeen merkitkää tallenteeseen nimenne, haastattelemanne henkilön nimi sekä haastattelun aika ja paikka.

Kertomusten jakaminen

Haastattelun digitaaliset tai muistiinmerkityt tallenteet on helppo jakaa perheen/suvun jäsenille sähköpostitse,

Jos puratte äänitykset paperille, tehkää se välittömästi haastattelun jälkeen, kun haastattelun sanat ovat vielä tuoreina mielessänne.