Sukututkijan sanasto

Sanastoon on koottuna suomalaisia, ruotsalaisia, saksalaisia ja latinalaisia sanoja ja lyhenteitä, joihin voi törmätä sukututkimuksen yhteydessä. Sanasto on koottu lukuisista eri lähteistä ja kanta sisältää tällä hetkellä n.5900 sanaa ja lyhennettä. Käytön helpottamiseksi sanat on jaoteltu aihealueittain.

Yksittäistä sanaa etsittäessä tulee huomioida että sanojen kirjoitusasu ja merkitys vaihtelee joskus suurestikin riippuen ajankohdasta ja alueesta sekä kirjoittajan äidinkielestä, oppineisuudesta ja kirjoitustaidosta.