Tietolähteet

Sukututkijan ehdottomasti tärkeimmän lähdekokonaisuuden muodostavat
kirkonarkistolähteet. Kirkonarkistolähteiden nuorin osa on aina kunkin seurakunnan
omassa kirkkoherranvirastossa noin 120 vuotta nykypäivästä taaksepäin.
Käytännöllisesti katsoen kaikissa kirkkoherranvirastoissa oleva lähteistö on nykyisin
mikrofilmattu mikrokorteille, joita tutkimustyössä käytetään.
Poikkeuksen edelliseen tekee ns. luovutettu alue, joka jäi viime sotien jälkeen
syntyneen itärajan itäpuolelle. Tämän alueen kirkonarkistoasiakirjat olivat aluksi
Mikkelissä, Lakkautettujen seurakuntien keskusarkistossa. Myöhemmin keskusarkisto
sulautettiin Mikkelin maakunta-arkistoon ja lähteet ovat maakunta-arkiston
tutkimusmateriaalia. Tutkijan, jonka lähtöhenkilön tiedot ovat nuoremmat kuin 120
vuotta ja ovat maantieteellisesti luovutetulla alueella, täytyy käynnistää tutkimustyö
Mikkelin maakunta-arkistosta.
Suomen seurakuntien 120 vuotta vanhempi lähteistö on myös mikrofilmattu
ensisijaisesti rullafilmeille, mutta osin myös mikrokorteille. Kullakin maakuntaarkistolla
(Hämeenlinna, Turku, Mikkeli, Jyväskylä, Joensuu, Vaasa ja Oulu) on oman
toimialueensa seurakuntien mikrofilmit. Valtionarkistolla on koko maan
mikrofilmimateriaali.