Aikamääreet

Aikaa kuvataan nykyisin kelloon ja kalenteriin liittyvillä nimityksillä. Aiemmin ei näitä apuvälineitä ollut välttämättä käytössä joten aikaa kuvattiin useinkin nykyisistä poikkeavilla nimityksillä.

Vuodenajoilla oli omat nimityksensä samoin vuodenaikaan liittyvillä tapahtumilla. Myös kuukausilla ja viikonpäivillä oli nimityksiä jotka saattoivat poiketa nykyisistä. Vuorokauden ajoillakin oli nimityksiä joilla päivän kulkua kuvattiin viittaamatta kellonaikaan.